Statystyki

  • Odwiedziło nas: 33510
  • Do końca roku: 32 dni
  • Do wakacji: 208 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rozkład dnia

Rozkład dnia

Ramowy  rozkład  dnia  w  Przedszkolu  we  Włodowicach
 I część:  Zajęcia poranne
6.30 - 8.00  schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze i organizacyjne, 
zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, obserwacje pedagogiczne,
zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne,
ćwiczenia poranne
, zabaw
y ruchowe
II część: Realizacja podstawy programowej
8.00 - 8.45 wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia 
prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, praca
indywidualna
8.45 - 9.00  przygotowanie do śniadania
9.00 - 9.30  śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne
9.30 - 10.30 zajęcia dydaktyczne, zabawy edukacyjne 
10.30 - 10.40 witaminowa przekąska - poznawanie wartościzdrowego odżywiania
10.40 - 11.45 pobyt na podwórku - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe,
ogrodnicze, itp., spacery i wycieczki

11.45 - 12.00
czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.40 obiad, czynnosci higieniczno-sanitarne
12.40 - 13.00 słuchanie bajek, odpoczynek
III część: zajęcia popołudniowe
13.00 - 14.00 zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy logopedyczne, 
obserwacje pedagogiczne,
ćwiczenia graficzne, zajęcia twórcze,
zabawy integracyjne, zabawy na podwórku
14.00 - 14.15
podwieczorek
14.15 - 15.30
zabawy dowolne, zabawy integracyjne, ruchowe, gry planszowe,
czynności  porządkowe, rozchodzenie się dzieci