Statystyki

  • Odwiedziło nas: 33473
  • Do końca roku: 32 dni
  • Do wakacji: 208 dni

Cechy dziecka zdolnego

Cechy funkcjonowania dziecka zdolnego, na które rodzic i nauczyciel powinien zwrócić uwagę w toku prowadzonych obserwacji:


1)      łatwość zapamiętywania i uczenia się nowych umiejętności, duży zasób wiadomości o otaczającym świecie, dziecko uczy się chętnie, szybko i efektywnie,

2)      ciekawość poznawcza – dziecko jest dociekliwe, spostrzegawcze, wykazuje zainteresowanie otoczeniem,

3)      sprecyzowane, ukierunkowane zainteresowania,

4)      dziecko zadające dużo pytań (cechą charakterystyczną tych pytań jest ich jakość, pytania problemowe, abstrakcyjne pojawiają się bardzo wcześnie, np. u 2-latka  na poziomie 4-latka, a u 8-latka na poziomie 15-latka),

5)      aktywność i inicjatywa w działaniu (dziecko inicjuje zabawy, ma oryginalne pomysły, bogatą wyobraźnię, jest zainteresowane różnymi formami aktywności, ma potrzebę ekspresji przeżyć w różnych formach – opowiadanie, ruch, muzyka, plastyka, jest twórcze),

6)      chęć wykonywania zadań umysłowych, zdolność do skupienia uwagi na interesującej dziecko aktywności przez dłuższy czas,

7)      samodzielność w działaniu, dziecko ma własne pomysły na realizację zadania stawianego przez nauczyciela,

8)      umiejętność uzasadnienia własnego zdania i przekonywania do swoich pomysłów, dyskutowania, argumentowania.