Statystyki

  • Odwiedziło nas: 33514
  • Do końca roku: 32 dni
  • Do wakacji: 208 dni

Zasady profilaktyki logopedycznej

Wypowiedzi osób dorosłych powinny być poprawne, bez zmiękczeń.

Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch.

Należy słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.

Wskazane jest częste opawiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólnie filmów i rozmawianie na ich temat.

Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę.

Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo.

Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną gloskę wymawiać, a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy.

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest sprawne działanie narządów mowy.

Ćwiczenia motoryki narządów mowy powinny być przeprowadzane przed lustrem, trwać 5 - 10 minut. Należy je powtarzać 2-3 razy dziennie.

Ćwiczenia języka:

wysuwanie języka do przodu, a następnie cofanie go w głąb jamy ustnej,

kierowanie języka do kącików ust w prawo i w lewo (usta szeroko otwarte),

unoszenie języka do górnej wargi: język wąski i szeroki (usta szeroko otwarte),

unoszenie języka do górnych zębów, cofanie go do podniebienia miękkiego,

dotykanie czubkiem języka nosa, następnie brody,

dotykanie językiem warg: górnej i dolnej (naprzemiennie),

przesuwanie językiempo górnych i dolnych dziąsłach,

oblizywanie językiem warg ruchem okrężnym (usta szeroko otwarte)

dotykanie końcem języka każdego zęba,

układanie języka w kształcie łyżeczki (w środkowej części języka wgłębienie, natomiast boki i przód podniesione do góry).

 Ćwiczenia warg:

szerokie otwieranie i zamykanie ust (ziewanie),

dobitne wymawianie samoglosek i-u, u-e, następnie a, o, u, e i, y (ruchy warg mocno zaznaczone),

ściąganie warg mocniej niż przy wymawianiu "U" (przesuwać ściągnięte wargi w prawą i lewą stronę),

nadymanie policzków (usta zamknięte),

wciąganie policzków do jamy ustnej - wargi tworzą "zajęczy pyszczek",

cmokanie przy dowolnym układzie warg, następnie przy wysuniętych i zaokrąglonych wargach gwizdanie,

chwytanie warg palcami obu rąk - wskazującym i kciukiem (lekko rozciągać lub ściągać do przodu). Złączone wargi przesuwać w prawą i w lewą stronę,

robienie różnych śmiesznych min przed lustrem.

 Ćwiczenia oddechowe:

nadmuchiwanie balonika lub zabawki gumowej,

wydmuchiwanie baniek mydlanych,

dmuchanie na piłeczkę celuloidową,

dmuchanie na płomień świecy,

dmuchanie na chrupki,

dmuchanie na kawałki styropianu (przesuwanie ich po gładkiej powierzchni),

gra na organkach, trąbce, flecie,

przesuwanie przez słomkę papierków, przenoszenie ich do pudełka.

  Zalecenia nie tylko logopedyczne

MAMO, TATO!!!

1. Rozmawiaj ze mną, opowiadaj, co robisz. Mów powoli i wyraźnie, śpiewajmy piosenki i tańczmy. Dziecko powinno znać wiele zabaw paluszkowych, wyliczanek, wierszyków.

2. Pamiętaj - karmienie piersią, picie z kubeczka oraz żucie i gryzienie pokarmów przyczynia się o pawidłowego kształtowania mowy. Zachęcaj dziecko do gryzienia twardych pokarmów - marchewki, skórki od chleba.

3. Codziennie czytaj dziecku książki!!! Zachęcaj dziecko do ich opowiadania.

4. Ogranicz oglądanie TV i zabawy przy komputerze!!!

5. Gimnastykujcie narządy mowy w formie zabawy - dmuchajcie, chuchajce, parskajcie, kląskajcie. Naśladujcie głosem i ruchem zwierzęta.

6. Malowanie, rysowanie, lepienie, zabawy ruchowe i .... prace w kuchni to wspanieałe ćwiczenia logopedyczne. Ważny jest komentarz słowny i wesoła zabawa.

7. Zapewnij dziecku zabawki dydaktyczne dostosowane do wieku - klocki, układanki, loteryjki obrazkowe, literow, puzzle.

8.Stwarzaj dziecku okazję do opowiedzenia tego, co przeżyło. Niech opowie bajkę, którą obejrzało, podzieli się wrażeniami z przedszkola.

9. Jeżeli dziecko źle wymawia jakąś głoskę - nie każmy bez przerwy powtarzać wyrazów zawierających tę głoskę, ponieważ to utrwala nieprawidłową wymowę. Utrwalone złe nawyki dziecka trudno jest później skorygować i wydłuża to czas terapii logopedycznej.

10. Twoje dziecko jest jedyne i niepowtarzalne, przytulaj je i mów często jak bardzo je kochasz.