Statystyki

  • Odwiedziło nas: 33500
  • Do końca roku: 32 dni
  • Do wakacji: 208 dni

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury"

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa w całej Polsce i za granicą. W projekcie biorą udział przedszkolaki z grupy "Biedronki", pod opieką p. Jolanty Janoska. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

I moduł Książki dzieciństwa
II moduł Mały Miś w świecie emocji
III moduł Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

Dbamy o zdrowie z małym misiem

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Razem z Misiem Biedronki realizują kierunki polityki MEN:

1.Zapewnienie wysokiej...

Książki z dzieciństawa

„Książki dzieciństwa” – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
Razem z Misiem Biedronki realizują kierunki polityki MEN:

1.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania...