Statystyki

  • Odwiedziło nas: 33490
  • Do końca roku: 32 dni
  • Do wakacji: 208 dni

Autobusy szkolne od 02 września 2020 r.

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WŁODOWICE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

w okresie zajęć stacjonarnych w  przedszkolu   

  od 12 listopada 2020r.

Trasa nr 1  Kierowca: ………………

Przywóz : Opiekun : Katarzyna Szczygieł / zastępstwo Joanna Piotrowska  

 
  Trasa  Godzina odjazdu Liczba dzieci
Trasa 1

Włodowice

Góra Włodowska Huby

Góra Włodowska OPDiR

Góra Włodowska Agronomówka

Włodowice

6.50

7.00

7.05

7.05

7.10

 

 

 

Trasa 2

 Włodowice

Hucisko Radosze

Hucisko Toskania

Zdów, wszystkie przystanki

Hucisko Toskania

Rzędkowice, p.1 Wygoda

Rzędkowice, p.2 koło Krawczyka

Rzędkowice, p. szkoła

Rzędkowice, p. koło Dydaka

 7.15

7.25

7.30

7.30

7.35

7.40

7.45

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 
  Trasa Godzina odjazdu  
Trasa 1

Włodowice

Skałka

Włodowice

7.50

8.10

8.25

 
Trasa 2

Włodowice

Morsko

Włodowice

8.25

8.30

8.40

 
Trasa 3

Włodowice

Parkoszowice

Włodowice

8.40

8.45

8.50

 
 
 
 Odwóz : Opiekun Malwina Grabowska /zastępstwo Joanna Piotrowska  
 
 
 
 
  Trasa Godziny odjazdu
Trasa 1

Włodowice

Rzędkowice, wszystkie przystanki

Hucisko, całość

Zdów, wszystkie przystanki

Hucisko

Hucisko, Radosze

Góra Włodowska

Góra Włodowska, Huby

Włodowice

12.45

12.55

13.00

13.05

13.15

13.25

13.35

13.40

13.50

Trasa 2

Włodowice

Skałka

Morsko

Parkoszowice

Włodowice

 

13.50

14.00

14.20

14.35

14.50

 
 
 

OPIEKUN I KIEROWCA ODPOWIADAJĄ ZA UCZNIÓW W AUTOBUSIE ! OPIEKUN I KIEROWCA ZGŁASZAJĄ SIĘ NA SWOJE STANOWISKO PUNKTUALNIE ! UCZNIOWIE NIE MOGĄ STAĆ W AUTOBUSIE ! NIE PRZEŁADOWUJEMY AUTOBUSÓW ! OPIEKUNOWIE NA BIEŻĄCO WYMIENIAJĄ MIĘDZY SOBĄ INFORMACJE O LICZBIE UCZNIÓW. W przypadku nieobecności opiekuna należy bezzwłocznie powiadomić swojego zastępcę i dyrektora szkoły/przedszkola. OPIEKUN OBOWIĄZKOWO NOSI KAMIZELKĘ Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI I PODCZAS PRZEPROWADZANIA UCZNIÓW PRZEZ ULICĘ ZNAK STOP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARMONOGRAM DOWOZU DZIECI NA TERENIE GMINY WŁODOWICE
 
ZMIANA OD 2 LISTOPADA 2020 r.
 
Trasa nr 1 Kierowca: Stefan Dysy Przywóz : Opiekun : Katarzyna Szczygieł / zastępstwo Urszula Wnuk
 
  Trasa  Godzina odjazdu
Trasa 1

Włodowice 

Kopaniny

Skałka

Rudniki

Włodowice

6.50

7.00

7.10

7.20

7.20

 

Trasa 2

Włodowice

Morsko

Włodowice

7.25

7.30

7.40

Trasa 3

Włodowice

Parkoszowice

Włodowice

7.40

7.45

7.50

 
 
Odwóz : Opiekun : Katarzyna Szczygieł / zastępstwo Maciej Gruk

  Trasa  Godzina odjazdu
Trasa 4

Włodowice

Morsko

Parkoszowice

12.45

13.00

13.10

Trasa 5

Włodowice

Rudniki

Skałka 

Kopaniny

Włodowice

13.15

13.35

13.45

13.50

14.00

Odwóz Katarzyna Szczygieł na zmianę Malwina Grabowska/ zastępstwo Maciej Gruk
 
 
  Trasa Godzina odjazdu
Trasa 4

Włodowice

Morsko

Parkoszowice

Skałka

14.30

14.45

14.55

15.10

 
 
OPIEKUN I KIEROWCA ODPOWIADAJĄ ZA UCZNIÓW W AUTOBUSIE ! OPIEKUN I KIEROWCA ZGŁASZAJĄ SIĘ NA SWOJE STANOWISKO PUNKTUALNIE ! UCZNIOWIE NIE MOGĄ STAĆ W AUTOBUSIE ! NIE PRZEŁADOWUJEMY AUTOBUSÓW ! OPIEKUNOWIE NA BIEŻĄCO WYMIENIAJĄ MIĘDZY SOBĄ INFORMACJE O LICZBIE UCZNIÓW. W przypadku nieobecności opiekuna należy bezzwłocznie powiadomić swojego zastępcę i dyrektora szkoły/przedszkola. OPIEKUN OBOWIĄZKOWO NOSI KAMIZELKĘ Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI I PODCZAS PRZEPROWADZANIA UCZNIÓW PRZEZ ULICĘ ZNAK STOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WŁODOWICE W ROKU
SZKOLNYM 2020/2021 w okresie zajęć stacjonarnych w klasach 1-3 oraz przedszkolu
od od2 listopada 2020r.
 
Kurs Nr 2 - Kierowca Ryszard Powązka : Opiekun: Joanna Piotrowska / zastępstwo Maciej Gruk Przywóz 
 
 
  Trasa Godzina odjazdu
Trasa 1

Włodowice

Góra Włodowska, Huby

Góra Włodowska i OPD i R

Włodowice, Agronomówka

Włodowice

6.50

7.00

7.05

7.05

7.10

Trasa 2

Włodowice

Hucisko, Radosze

Zdów, wszystkie przystanki

Hucisko, Toskania

Rzędkowice, p.I Wygoda

Rzędkowice, p.II koło Krawczyka

Rzędkowice, p. szkoła

Rzędkowice, p. koło Dydaka

7.15

7.25

7.30

7.35

7.40

7.45

7.50

7.50

Odwóz : Opiekun Malwina Grabowska /zastępstwo Andrzej Cierpiński
 
 
 
  Trasa Godzina odjazdu
Trasa 3

Włodowice

Góra Włodowska

Góra Włodowska, Huby

Włodowice

12.45

12.55

13.00

13.10

Trasa 3

Włodowice

Rzędkowice, wszystkie przystanki

Hucisko, całość

Zdów, wszystkie przystanki

Hucisko

Hucisko, Radosze

Włodowice

13.10

13.20

13.25

13.30

13.35

13.40

13.50

 
 Odwóz : Opiekun Joanna Piotrowska /zastępstwo Barbara Dorobisz
 
 
  Trasa Godzina odjazdu
Trasa 3

Włodowice

Rzędkowice, wszystkie przystanki

Hucisko, całość

Zdów, całość

14.30

12.50

13.00

13.05

OPIEKUN I KIEROWCA ODPOWIADAJĄ ZA UCZNIÓW W AUTOBUSIE ! OPIEKUN I KIEROWCA ZGŁASZAJĄ SIĘ NA SWOJE STANOWISKO PUNKTUALNIE ! UCZNIOWIE NIE MOGĄ STAĆ W AUTOBUSIE ! NIE PRZEŁADOWUJEMY AUTOBUSÓW ! OPIEKUNOWIE NA BIEŻĄCO WYMIENIAJĄ MIĘDZY SOBĄ INFORMACJE O LICZBIE UCZNIÓW. W przypadku nieobecności opiekuna należy bezzwłocznie powiadomić swojego zastępcę i dyrektora szkoły/przedszkola. OPIEKUN OBOWIĄZKOWO NOSI KAMIZELKĘ Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI I PODCZAS PRZEPROWADZANIA UCZNIÓW PRZEZ ULICĘ ZNAK STOP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WŁODOWICE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
od 1 października 2020r.
 
Kurs Nr 1 - Kierowca LEDWOCH Bronisław
Przywóz:
Opiekun: Malwina Grabowska/ zastępstwo Maciej Gruk
  Miejscowość  Godzina odjazdu
Trasa 1
WŁODOWICE
GÓRA WŁODOWSKA(Huby)
WŁODOWICE Agronomówka
WŁODOWICE
6.45
7.00
7.05
7.15
Trasa 2
WŁODOWICE
HUCISKO Radosze
ZDÓW
HUCISKO Toskania
RZĘDKOWICE (k.Dydaka)
WŁODOWICE
7.15
7.25
7.35
7.40
7.45
7.50
 
Odwóz:
Opiekun Malwina Grabowska/zastępstwo Barbara Skorupa 
Trasa 3
WŁODOWICE
GÓRA WŁODOWSKA
GÓRA WŁODOWSKA (Huby)
WŁODOWICE
12.45
12.55
13.00
13.15
 
 Opiekun: Malwina Grabowska/zastępstwo Andrzej Cierpiński
Trasa 4
WŁODOWICE
RZĘDKOWICE (koło Dydaka)
RZĘDKOWICE (szkoła)
WŁODOWICE
14.30
14.35
14.37
14.40
Trasa 5
WŁODOWICE
GÓRA WŁODOWSKA
GÓRA WŁODOWSKA (Huby)
WŁODOWICE
14.40
14.50
15.00
15.10
 
OPIEKUN I KIEROWCA ODPOWIADAJĄ ZA UCZNIÓW W AUTOBUSIE !
OPIEKUN I KIEROWCA ZGŁASZAJĄ SIĘ NA SWOJE STANOWISKO PUNKTUALNIE !
UCZNIOWIE NIE MOGĄ STAĆ W AUTOBUSIE !
NIE PRZEŁADOWUJEMY AUTOBUSÓW !
OPIEKUNOWIE NA BIEŻĄCO WYMIENIAJĄ MIĘDZY SOBĄ INFORMACJE O LICZBIE UCZNIÓW.
W przypadku nieobecności opiekuna należy bezzwłocznie powiadomić swojego zastępcę
i dyrektora szkoły/przedszkola.
OPIEKUN OBOWIĄZKOWO NOSI KAMIZELKĘ Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI I PODCZAS
PRZEPROWADZANIA UCZNIÓW PRZEZ ULICĘ ZNAK STOP !
 
 
 
 
 
 
 Harmonogram kursowania autobusów szkolnych od 02.09.2020r.
 

 KURS NR 1 - PRZYJAZD

 

MIEJSCOWOŚĆ

Godzina

 

 

odjazdu

Trasa 1

WŁODOWICE

07:45

 

GÓRA WŁODOWSKA(Huby)

08:00

 

WŁODOWICE Agronomówka

08:10

 

WŁODOWICE

08:15

Trasa 2

WŁODOWICE

08:15

 

HUCISKO Radosze

08:25

 

ZDÓW

08:35

 

HUCISKO Toskania

08:40

 

RZĘDKOWICE (k.Dydaka)

08:45

 

WŁODOWICE

08:50

KURS NR 2 - PRZYJAZD

 

MIEJSCOWOŚĆ

Godzina

 

 

odjazdu

Trasa 1

WŁODOWICE

07:45

 

KOPANINY

08:00

 

SKAŁKA

08:10

 

RUDNIKI

08:20

 

WŁODOWICE

08:25

Trasa2

WŁODOWICE

08:25

 

MORSKO

08:30

 

WŁODOWICE

08:40

Trasa 3 

WŁODOWICE

08:40

 

PARKOSZOWICE

08:45

 

WŁODOWICE

08:50

KURS NR 3 - PRZYJAZD

 

MIEJSCOWOŚĆ

Godzina

 

 

odjazdu

Trasa 1

WŁODOWICE

    07:45

 

ZDÓW

07:55

 

GÓRA WŁODOWSKA (Kolej)

08:05

 

RZĘDKOWICE (p.I Wygoda)

08:10

 

RZĘDKOWICE(p.II koło Krawczyka)

08:15

 

WŁODOWICE

08:20

 

 

 

Trasa 2

WŁODOWICE

08:20

 

GÓRA WŁODOWSKA i OPDiR

08:25

 

WŁODOWICE

08:35

Trasa 3

WŁODOWICE

08:35

 

RZĘDKOWICE (  p.Szkoła)

08:40